Zina Günahından Kurtulmak

isteyen kişiler için dualar paylaşmaya devam ederken bugün kü duamız , , isteyen kişiler içindir.
Ya Samedu min ğayri şebîhin fela şey’e kemislihi ya Samed.
Ey Kendisinin hiçbir benzeri bulunmayan! Herkes kendisine muhtaç olup, kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan ve hiçbirşey kendisine benzemeyen. Ey Samed!
Bu İsm-i Şerîfin Bazı Havassı
1-) Her kim zina, livata(eşcinsellik) ve içki gibi kötü işlere mübtelâ olup da tevbe etmek isterse perşembe gününden başlayarak üç gün oruç tutup, bu günler içerisinde haram ve şüpheli yiyeceklerden, yağlı yiyeceklerden, et yemekten ve tüm hayvani gıdalardan sakınarak her gün bu ism-i şerifi:
Perşembe günü imsaktan sonraki ilk saatte, cuma günü imsaktan sonraki beşinci saatte , cumartesi günü imsaktan sonraki ikinci saatte, bu saatleri kollayamayan ise her hangi bir saatte bin kere zikrederse Allah-u Teala onu hidayet edip, doğru yola kavuşturur.
Böylece İnşallah haramlardan sakınan takva sahibi birisi olur, günahlardan nefret eder. Allahu Teala lütfu keremiyle ona nasuh tevbesi nasib eder ve onu şeriata muhalif olan her türlü fiilden muhafaza eder.

2-) Zahiri ve batıni hallerini düzeltmek isteyen kişi bu ismi şerifi zikretmeye dvam ederse bu isteği gerçekleir ve tam bir kabul görür. Bu ismi şerife devam eden kişinin halleri ne kadar bozuk olsa da Allahu Teala onları yoluna koyar.

3-) Eşinin veya çocuklarının fuhşi günahlara bulaşacağından endişe eden kişi bu ismi şerifi kırmızı bir mürekkeple ceylan derisine yazıp bir şey içine loyarak onun üstüne takar. Artık o kişiye hiçbir kimse fuhşi bir niyetle yaklaşamaz, buna teşebbüs eden helak olur.

4-) Allahu Teala bu ismi şerifi Yüşa(a.s)’a indirmiş ve bu ismi şerifin bereketiyle onun kavmini ıslah etmiş ve hükümlerini geçerli kılmıştır.

5-) Kendisi hakkında açlıktan endişe eden bir kişi bu ismi şerifi zikrederse Allahu Teala onu ya maddi yiyeceklerle ya da batıni gıdalarla doyurur. Allahu Teala dilediğini yapar ve istediğini hükmeder, O’nun hükmünü bozacak kimse yoktur ve O, hesabı çabuk görendir.

Zina Günahından Kurtulmak

6-) Bu ismi şerif kemali bir isim olduğundan kendisine devam edeni Allahu Teala bütün sözlerinde ve hallerinde kemale erdirir. Artık bütün işlerinde herkes ona yönelir. Zira Allahu Teala’nın sıfatlarından olan SAmed “Bütün isteklerde kastedilen Zat” demektir.

7-) Her hangi bir maksadına ulaşmak isteyen kişi bu ismi şerifi dokuz bin kere okudunda muradına nail olur.

8- ) Karı koca arasında husumet vaki olup biri diğerini sevmez olsa ve bunun da sebebi bilinmez olsa bu ismi şerif porselen bir fincan üzerine yazılıp, yazıldıktan sonra da kaynak suyuyla bozulup bu su o karı-kocaya içirilecek olsa biiznillah Teala aralarında ülfet ve muhabbet vaki olur.

9-) Her kim bu ismi şerifi misk ve zaferanla bir ceylan derisi üzerine yazıp, sonra o yazıyı suyla bozup, hasım olan iki kişiye içirirse aralarındaki muhalalefet ve husumet kaybolur.

10-) Bu ismi şerifi her gün bin kere zikredenin Allah Teala günahlarını sevaplara tabdil eder ve günahlara karşı ona ikrah verir.

11-) Her kim bu ismi şerifi cuma gününün imsaktan sonraki ilk saatinde suyla bozarsa, sonra da o suyu iki hasma içirirse Allahu Teala o iki kişi arasına sevgi ilka eder.

Zina Günahından Kurtulmak olarakta geçen bu makalemiz, günahlar hakkında özellikle Zina Günahından Kurtulmak hakkında bilgi vermektedir.

12-) Bir kadın bu ismi şerifin duasına devam eden kişi şeriat adabıyla müeddep biri olup, farz namazların, sünnet ve nafilelerin, oruç, zekat ve hac vazifelerinin hukukuna riayet ederse, ayrıca dış ve iç alemini fuzuli işlerden korursa, nefsine arzularını ve isteklerini vermezse, işte bu iki kişi gerçekten bu ismi şerif ile dua etmeye müstahak olur.

Bu durumda olan kişi bu ismi şerifi yirmi yedi gün her gün dokuz bin kere olmak üzere okursa onun bütün sözleri ve işleri Allahu Teala’yı razı eder. Allahu Teala ona rühani alemin lezzetini ve rabbani ayetlerin rumuzunu çözme makamını ihsan eder.

Artık o kişinin bütün fiilleri ve amelleri sadece Allah için olur. Mertebeleri ve dereceleri aklu idrakın fevkinde olur. Bütün mahlukat onu dolunay gecesindeki bedir gibi görmeye başlar. Hakiki nurlar onun perçmi üzerinde parlar, onun nurundan bütün aslem nurlanır. “Yüzlerindeki alametleri secde eserindendir”(Fetih Süresi:29’dan) Ayeti Kerimesi onun halinin şahidi olur.

Bu kişinin nefesleri çok tesirli olup, duaları makbul olur. Her hangi bir hastalık veya hacet hakkınd aAllahu Teala’ya dua edecek olsa müstecab olur. Her hangi bir derde mübtela olan veya hapse düşen manen kendisine yönelse onun teveccühü bereketiyle biiznillahi Teala halas olur. Hatta onun yüzünü gördüğünde Allahu Teala’dan muradını isteyen dahi muradına nail olur.

Bu makama erişen zatları tanımanın alameti bu kişilerin ekseri zamanlarda halvet ve uzlet içerisinde ibadete çekilmiş olmaları ve insanlarla nadiren görüşmeleri, bu görüşmelerinin de Allahu Tela’nın “Mahlukata Şefkat” emrine tazimen kullara acımaları nedeniyle hasıl olmasıdır.

Zinadan Korunmak
Zinadan Korunmak
Fuhuştan Korunmak
Fuhuştan Korunmak

2 Comments

  1. Ayşe Aralık 7, 2017 Reply
    • adminAuthor Aralık 8, 2017 Reply

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir