Müslüman Gençlik İle Yarının Liderleri Olmak

üzerine ele aldığımız bu makalemizde Müslüman Gençlik İle Yarının Liderleri Olmak üzerinde durarak, Amerika Müslümanları nezdinde islam gençliği hakkında biraz konuşmak istedik. Müslüman bir gencin hayatı nasıl olmalıdır üzerinde durup, Peygamber dönemindeki gençlerin omuzladığı dava ve şartları konuştuk. Bu bağlamda her genç müslümanın tefekküre dalıp kendilerini Peygamber dönemindeki gençlerle kıyaslamalı ve ben İslama nasıl bir şekilde yardım edip bu kutsal davayı omuzluyorum diyebilmelidir.

Bugünün gençleri yarının liderleri” Bu kavram kafalarımızda delindi. Hem İslam bağlamlarında hem de başka yerlerde, Müslüman Gençlerin potansiyelini ve bir gün nasıl bir toplum liderleri olacakları hakkında bir şeyler duyuyoruz. Tecrübe ve olgunluk önemlidir, Müslüman gençlerin rolü oturup geleceği beklemek değildir. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in himayesi üzerine, bütün Müslümanlara, yanlış bir şey gördüğümüzde öncelikle elimizle değiştirelim dedik. Bunu ellerimizle değiştiremezsek, konuşarak onu değiştirmeliyiz eğer dillerimizle de değiştiremezsek ve bunu yapamazsak, en azından kötülüğün ve kalplerimizin durumun değişmesine destek vermemesi gerektiğini kabul etmeli ve o çirkin duruma buğz etmeliyiz.

Amerika’daki Müslüman gençler, potansiyellerini bastırabilecek zorluklarla karşı karşıya. En büyük zorluklardan biri, gerekli İslami bilginin olmamasıdır. Çoğunlukla Amerika’daki Müslüman gençlere yalnızca inançlarının temelleri öğretilir ve bazen de öyle öğretilir. Anlamı öğrenmeden Arapça okumayı ve yazmayı öğrenirler. Birçok genç Müslüman inancına güvenmeyip onu bir gizem olarak görmektedirler. Çoğu Arapça Kur’an’ı kendi başlarına anlamak için yeterince çaba sarf etmiyor. Kendi kutsal kitapları garip ve yabancı görünebilir. Gerçekten inançlarını anlamak istiyorlarsa, İslami bilgi edinmek için kendi yollarından gitmelidirler. Ve anlayıp öğrenmek için hangi yolu kendilerine yakın görüyorlarsa o yolu seçmelidirler.

Amerikadaki Müslüman Gençler

Müslüman gençler
Müslüman gençler

Müslüman Gençlik İle Yarının Liderleri Olmak makalemizin devamında, Amerika’daki Müslüman gençler için bir diğer engel ise, Müslüman toplumlarda destek eksikliği. Camiler bazen gençlere, bir karar yeri ve yakın görüşlü tutumlar gibi davranıyorlar. Camilerin amacı, herkesin yardım ve destek bulabileceği topluluk merkezleri olmasıdır. Ne yazık ki, gençler ilgilendikleri sorunların yetişkinler tarafından Müslümanlar arasında tartışılması çok tabu veya rahatsızlık verici olduğunu düşünüyor. Gençler, akranları, sosyal medya yetkilileri veya gayrimüslim öğretmenler veya danışmanları yönlendirmeleri için diğer kaynaklara yönelmektedir. Onların tavsiyesi, genellikle iyi tasarlanmış olsa da, İslami ilkelere aykırı olabilir. Genç Müslümanlara onlara güvenilir bilgi ve rehberlik imkânı vermek için Müslüman rehberler bulunmadığı zaman gençler bu tavsiyeleri kabul ettikleri için onları suçlayabilir mi?

Müslüman gençler sürekli pop kültürüne olan ilgileri ile bilinmektedirler. Her gün müzik, film, TV şovu ve müstehcen mesajlarla dolu medyaya maruz kalırlar. Tevazu reddedilen ve “Utanmadan herşeyi yapan” kutsanmış bir kültürde yaşamak, kimseyi, özellikle kimliklerini inşa eden ve sınırlarını belirleyen gençleri yoldan çıkartabilir. Amerika’daki genç Müslümanlar, toplum tarafından kabullenilmek ve inançlarını sıkı sıkıya sarmak arasında sürekli bir mücadele içindeler. Kalabalığın izini sürmek ve toplumsal normları reddetmekten ve topluluk dışı kalma riskini almak daha kolaydır.

Amerikadaki Müslümanlar

Amerikadaki Müslümanlar

Devam eden Müslüman Gençlik İle Yarının Liderleri Olmak makalemiz ile Gençlerin Zorluklara rağmen, Müslüman Amerikalı gençler, tarihin bir parçasıdırlar. Bugün Amerika’da bir Müslüman olmak, Amerika’da İslam’ın değişen portresine katkıda bulunduğunuz anlamına geliyor. Ayakta kalma ve değişimi sürme ya da sessiz kalma ve politikacılar, gazeteciler ve hatta İslamofobların onlar için konuşmalarına izin verip vermeyeceğini Müslüman gençlik belirliyor ve Amerika’da her gün İslam imajını etkiliyor. Gençliğin tutku ve enerjisi inanılmaz bir varlıktır. Gençler, çabaları doğru yönlendirildiğinde hayattaki inanılmaz başarıları gerçekleştirebilirler. Peygamber’in(as) en değerli arkadaşlarından bazıları, genç yaşta saygı ve liderlik pozisyonları kazanmıştır. Toplumlarının büyümesine ve gelişmesine yardımcı olmak için tutku ve gençliklerini kullandılar. Yaşları onları sınırlamadı, bunun yerine gençleri topluma katkıda bulunmalarına yardımcı oldu.

Dinamik gençlik geliştirmek için güvenli alanlar önemlidir. Müslüman gençlerin, iyi niyetli ve iyi karakterin kutlandığı bir ortamda olmaları gerekir; bir yerde, kusurları için bakılmaksızın sağlıklı İslami tavsiyeleri almayı tercih edebilirler. İyi işleri teşvik eden ve kötüye kullanmaktan kaçınan insanlar etrafında olmak, güven ve karakter gücünü artıran olumlu bir akran baskısı biçimidir. Topluluklar, gençleri topluluk meselelerine katılmaya teşvik ederek, bunu gerçekleştirmek için ortak topluluk üyelerinden büyümek ve öğrenmek için alanlar sağlarken, eşsiz perspektifleri ile tartışmalara ve aktivitelere katkıda bulunurlar.

Müslüman Gençlik İle Yarının Liderleri Olmak makalesini yazarak yeni bilgiler elde ettik. ICNA’nın bir bölümü olan genç Müslümanlar Müslüman gençleri Amerika’ya bağlar. Bu taban örgütü, gençlerin büyümek ve geliştirmek için ihtiyaç duyduğu araçları sağlar. YM, İslami karakter ve liderliğin temel kavramlarını ortaya koyar ve vurgular; gençlerin İslam anlayışlarını derinleştirmesine ve başarıları için hayati önem taşıyan özelliklerin uygulanmasına yardımcı olur. Haftalık toplantılarda YM, gençlere inançlarını keşfetme ve ömür boyu sürecek arkadaşlık bağları kurma olanağı verir. YM gibi kuruluşlar Müslüman gençlere, bugünün ve yarının liderleri olmak için ihtiyaç duydukları araçları verirler.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir