Teheccüd Namazı Ne Zaman Kılınır?

Teheccüd Namazı

Sitemizin Fıkıh Soruları kısmındaki bugünkü sorumuz Teheccüd Namazı Ne Zaman Kılınır? sorusu olacaktır. Bu soru çerçevesinde kısaca Teheccüd Namazı nedir? ve Teheccüd Namazı Nasıl Kılınır? hakkında bilgiler vereceğiz. Şimdi Öncellikle bizlere gelen Teheccüd Namazı Ne Zaman Kılınır? sorusunu cevaplayalım;

Teheccüd Namazı Sabah yani Fecr’den önce kılınıyor. Ne kadar fecre yakın olsa o kadar hayırlıdır. Yani kişi geceyi 3’e bölüp 3. sabaha yakın kılacaktır. Allahu Teala bu vakitte mütakileri meth ediyor. Diyor Seher vaktinde istiğfar ediyorlar, dua ediyorlar. Hatta Allahu Teala o vakite sema, yani birinci göğü Kudreti ile dinliyor. Teheccüd namazı normalde insan yatıp sabah namazından önce kılarsa bu namaz teheccüd oluyor, hatta İmam-ı Hanifiye göre kişi hiç yatmayıp geceleyin kalkıp namaz kılarsa bu Teheccüd olur.

Ama İmamı Şaffiye göre yatması gerekiyor. Mesela sabaha yakın 3. kısım 9 saat ise son 3 saate kılınır. Ne kadar sabaha yakın ise yani sabah namazından 1 saat yarım saat önce kalkıp kılınırsa en hayırlısı odur ve en makbul olunan dua da o vakittedir.

Kişi Teheccüd vaktini yatsı namazından sonra da kılabilir, İmamı şafiiye yani şafii mezhebine göre teheccüdden önce yatılması gerekirken, hanefi mezhebine göre de yatılmadan da kılınabilir. Teheccüd için yatmak gereklimidir? sorusunun cevabını da böylece vermiş olduk.

Teheccüd Namazı Ne Zaman Kılınır?

Hiç şüphesiz farz namazlardan sonra en hayırlı olacak olan namazların başında Teheccüd gelmektedir hatta bu namaz Peygamber Efendimiz(a.s) için farz olmuş ve her vakit kılmıştır. Hatta başta sahabeler de bu namazı camiide cemaatle kılarken, Resulullah’ın daha sonra Ümmetine farz olarak ineceği korkusuyla namazı evinde kılmıştır.

 

Teheccüd Namazı Farz Mıdır? sorusuna vereceğimiz cevabı öncelikle şu ayet ile cevaplamak istiyoruz. Teheccüd namazının kılındığı ayet olarak bilinen bu ayet şu şekildedir:

“Ey Resûlüm. Gece vakti de uyanıp, sadece sana mahsus fazladan bir ibadet olarak teheccüd namazını kıl. Umulur ki Rabbin seni övülmüş bir makam olan en büyük şefaat makamına çıkarır.” (İsra, 17/79)

 

Teheccüd Namazının Niyeti de diğer namazlar gibi olmaktadır. Kişi diğer namazlarda nasıl “Niyet Ettim Allah Rızası İçin Sabah/Öğle/İkindi… Namazını Kılmaya” diyorsa aynı şekilde Teheccüd içinde “Niyet Ettim Allah Rızası İçin Teheccüd Namazını Eda Etmeye” şeklinde niyet edebilir.

Yatsı namazından sonra kılınan namazlardan biri olan Vitr Namazını da eğer o an kılmamış isek Teheccüd Namazından önce Vitr Namazını kılmak daha efdaldir. Zira vitr namazı genelde gecenin en son kılınan namazı olarak Resulullah’tan bizlere gelen bir sünnettir.

Teheccüd ve Vitr namazını kıldıktan sonra sabah namazına kadar zikir, ibadet etmek büyük sevaplardandır. Kişi o vakitte Kuranı Kerimde okuyarak gecesini ihya edebilir.

Teheccüd Namazı Ne Zaman Kılınır? vaktini belirlediğimiz gibi Vitr Namazının belli bir vakti yoktur, Vitr namazı da yatsı ile sabah namazı arasında kılınır fakat üste de dediğimiz gibi gecenin en son namazı olarak kılınması daha efdaldir.

Teheccüd Namazı Ne Zaman Kılınır? vaktini daha belirli hale getirmek için birkaç Hadisi Şerifi sizlerle paylaşarak konuyu daha açık bir hale getirmeye çalışalım:

“Şüphesiz ki, Resûlüllah (asm) Efendimiz ateme (gecenin ilk üçte biri geçtiği vakit) diye söyledikleri vakte kadar yatsı namazını geciktirirdi ve yatsıdan önce uyumayı, ondan sonra konuşmayı (oturup sohbet etmeyi) hoş karşılamaz, mekruh sayardı.” (Buhari, Mevakit 13-20,  Müslim, Mesacid 218-225; Nesâi, Mevakıyt 20)

“Bir gece, yatsıyı gece yarısına kadar (şatru’l-leyl) tehir etti. Sonra yüzü bize dönmüş olarak yanımıza geldi -sanki şu anda yüzüğünün parıltısını görüyor gibiyim- ve şöyle dedi: “İnsanlar namazlarını kıldılar ve yattılar. Siz ise, namazı beklediğiniz müddetçe namaz kılma (sevabını alma)ktasınız.” (Buhârî, Mevâkît 25, 40; Müslim, Mesâcid 223)

“Eğer ümmetime sıkıntı vermeseydim, yatsı namazını gecenin üçte birine kadar geciktirmelerini emrederdim.”(Tirmizi, Mevâkît 10)

Teheccüd Namazı Kaç Rekattır?

Teheccüd namazı 2 Rekat ile 8 rekat arasındaki çiftli sayılarda kılınması uygun görülmüştür fakat isteyen kişiler daha fazla rekat olarakta kılabilmektedirler. Bununla beraber her 2 rekattan 1 selam vermek alimler tarafından tavsiye edilen namaz şeklidir. Şimdi Hadisler çerçevesinde konuyu biraz ele alalım;

Gece namazına devam ediniz. Zira bu sizden önceki salihlerin ibadetidir. Çünkü gece ibadeti, Allah’a yakınlık günahlara kefaret olup insanı bedeni hastalıklardan korur ve günahlardan uzaklaştırır.” (Tirmizi, Deavât, 101)

Allâh Teâlâ çok sevdiği rasulüne lütuflarda bulunmak için teheccüd namazını ona farz kılmıştı.

“Gecenin bir kısmında da sadece sana mahsus bir nafile olmak üzere uykudan kalk, Kur’ân ile teheccüd namazı kıl, Yakındır ki Rabbin seni bir makam-ı mahmuda eriştire.” (el-İsrâ/17, 79)

Teheccüd Namazı Ne Zaman Kılınır? yazımıza Hadis ve Ayetler eşliğinde bilgilendirmelerle devam ediyoruz..

Rasulullah -sallallâhu aleyhi ve selem- Efendimiz gece namazını hiç terk etmezdi. Öyle ki hastalanacak veya ağırlık hissedecek olsa oturarak kılardı. (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 18) “Sabah namazından önce kılınan iki rek’at nâfile namaz dünyanın tamamından daha hayırlıdır.” (Müslim, Salâtu’l-Müsâfirîn, 96) buyururdu. Gözümün nûru diye tavsif ettiği namazı geceleri daha bir iştiyak ve arzû ile kılardı. Ayakları şişecek kadar kendinde geçerek kıldığı teheccüd namazına olan iştihâsını şöyle dile getirmişti:

“Allâh her peygamberde belirli birşeye karşı aşırı bir istek yaratmıştır. Benim en çok hoşlandığım şey de gece ibâdetidir…” (Heysemî, Mecmau’z-zevâid, II, 271)

Allâh’a yaklaştıran en mühim ibâdet olması hasebiyle ümmetinin de bu nimetten nasiblenmelerini arzû ederlerdi. Öncelikle yakın akrabasından tebliğe başlayan Efendimiz, bir gece Ali ile Fâtımâ -radıyallâhu anhümâ-‘nın kapısını çalmış ve onlara:

– “Namaz kılmayacak mısınız?” (Buhârî, Teheccüd, 5) buyurarak geceyi boş geçirmemelerini istemişti.

Diğer ashâbına da:

“Aman gece kalkmaya gayret edin! Çünkü o sizden önceki sâlih kimselerin âdeti ve Allah’a yakınlıktır. (Bu ibâdet) günahlardan alı kor, hatalara kefâret olur ve bedenden dertleri giderir.” (Tirmizî, De’avât, 101) buyurarak onları huzûrun kaynağına yöneltmek istemişti.

Teheccüd Namazı Nasıl Kılınır
Teheccüd Namazı Nasıl Kılınır

Teheccüd namazının kılınışını zaten üste vermiştik şimdi de biraz namaz hakkında detaylara yer vereceğiz. Dediğimiz gibi Teheccüd Namazı 2-4-6-8.. Şeklinde kılnan bir namazdır peki Teheccüd Namazında Hangi Sureler Okunur? Şimdi de biraz kısaca ondan bahsedeceğiz.

ni üste hadisler çerçevesinde sıralamıştık, onunla beraber vitr namazını da kısaca anlatmıştık. Teheccüd Namazının fazileti çok büyük olduğu gibi  daha da büyüktür. Çoğu müslümanlar 40 Yıl üst üste namazı kılmaktadır zira alimlerden günümüze gelen bilgiye göre 1 Gün namazı kılmak ile 40 gün üst üste namaz kılmak arasında epey sevap farkı vardır.

üste de deiğimiz gibi şafiiler için namazı uyuduktan sonra kılmak gerekiyor. Şimdi kısaca konusuna geçip Teheccüd Namazı Nasıl Kılınır? Açıklamasını yapalım.

2 Rekatlık Teheccüd Namazı Kılınışı;

1.Rekat: İlk önce “Niyet Ettim Allah Rızası İçin 2 Rekatlık Teheccüd Namazını Eda Etmeye” diye niyet ederiz.

Daha sonra “Allahu Ekber” deyip İftitah Tekbirlerini getiririz.

Ardından diğer namazlardaki gibi Subhaneke’yi okuduktan sonra Fatiha Suresini okuyoruz.

Fatihadan sonra tıpkı diğer namazlardaki gibi Kurandan Kevser, İhlas veya herhangi bildiğimiz bir Sureyi okuruz.

Daha sonra Rukuya gideriz, Rukudan sonra da secdeye 2 defa gidip tekrar ayağa kalkarız

2.Rekat: Ayağa kalkıp Kıyama durduktan sonra Besmele ile beraber Fatiha suresini okuruz

Daha sonra tekrar Kurandan bildiğimiz bir sureyi okuruz

Sureden sonra Ruküye gider ve ardından 2 defa secdeye gideriz.

Daha sonra oturup Tahiyat ve Allahüme Barik okuruz.

Ve son olarak sağa ve sola Esselamü Aleykum We Rahmetullah diyerek namazı bitiririz.

 

Son olarak Teheccüd Namazının kılınışını da yazdıktan sonra Teheccüd Namazı Ne Zaman Kılınır? yazımı böylelikle bitiriyoruz. Yeni faydalı yazılarımız için bizi takipte kalmaya devam edebilirsiniz.

40 gün teheccüd namazı kılmanın fazileti. 40 gün teheccüd namazı kılmak.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir