Şehit Kimlere Denir?

şehit kimlere denir

Bugünkü yazımızda siz değerli ziyaretçilerimize Şehit Kimlere Denir? sorusunun cevabını vereceğiz. İslaamda Şehitlik Mertebesi birçok kişi tarafından tartışmaların konusu olmuştur. Bazıları her gelene şehit derken, bazıları da kendi nefislerine göre kişileri şehit ilan etmektedir. İslamiyetin Askerler şehit midir? sorularına verecek cevapları varken ne yazık ki bizler araştırma yapmadan her ölene şehit demekteyiz. İşte bugün çeşitli islami kaynaklardan elde ettiğimiz bilgiler ile Kimler Şehid sayılır? onu hep beraber öğreneceğiz

Bugün çevremizde bakıyoruz ne yazık ki yıllarca küfre hizmet etmiş solcular bile ölürken militanlarına Şehit demektedirler, oysa şehitlik gibi kutsal bir makam sadece müslümanlara has olan bir durumdur. Bize ne olduda solcular bu kutsallıklarımızı bizden alabiliyorlar, işte bugün hep beraber gerçek şehitleri öğreneceğiz.

Şehadet mertebesi ta Hazreti Habil kardeşimizden günümüze kadar gelen kutsal bir kavramdır ve bu biz müslümanlar için solculara göre sadece kavram olarak kalmıyorum, bizler için bunun ahirete pratik halide vardır, ki zaten önemli olan da bizler için ahiretteki halidir. Şehadet Mertebeleri hakkında pek detaylı bir araştırma yapmadık inşellah onu da daha sonra İslamda Şehitlik Mertebesi başlığı ile araştırıp sitemizde payşlaşacağız.

Bizim bugünkü konumuz Şehit mertebeleri konusudur, konusunu araştırıp sizleri bilgilendirmek istedik. Şimdi kısa bir hadisi şerifle yavaşça Kimler Şehittir konusuna girelim.

İslamda Gerçek Şehit Kimdir,

Şehit Kimlere Denir? sorusunun cevabını da oluşturacak olan bu hadisi şerifi yazarak konuyu daha açıklayıcı bir hale getiriyoruz.

 “Bir gün efendimiz aleyhissalatu vesselama: “Ya Resulallah! Adamın birisi kahramanlık için, birisi hamiyet ve ırkçılık için, birisi de riya ve şöhret için savaşır, bunlardan hangisi Allah yolundadır?” diye sorulunca Allah’ın resulü: “kim Allah’ın kelimesinin en yüce olması için savaşırsa o Allah yolundadır” buyurdu. (Ebu Davut)

Şehit Kimlere Denir? makalemizin devamında yeniden bir hadisi şerifle devam ediyoruz:

Efendimiz(S.a.v): Bir defa bir adam yolda yürürken yol üzerinde bir diken buldu ve onu yoldan kenara aldı. Bunun üzerine Allahu Teala kendisine mükafatı verdi ve onu affeti. Yoldan eziyet verdiği şeyleri kenara almanın ne kadar üstün birşey olduğunu görüyoruz. Diken olur, taş olur, yolda park edilmiş arabada olur. Demek burdan şunu da anlıyoruz, trafiğe sıkıntı vermiş bir araba ne kadar büyük bir vebal, büyük günah kazandırıyorsa sahibine onu ordan kaldırmakta bu kadar sevap oluyor. Çünkü küçük bir diken dalını bile almak Cenabı Allah bundan çok razı oluyor ve o kulunu affediyor.

Yolları tıkayaca başka şeyler daha büyük şeyleri kaldırımlara bırakmak çok büyük vebal gerektirdiği onları da kaldırmanın sevap olduğu buradan anlaşılıyor.

Daha sonra Resullullah şöyle devam ediyor. Şehitler 5 Kısımdır; Veba’dan ölen şehittir, İshalden karın ağrısından ölen şehittir, boğularak ölen şehittir, yıkıntıda yani depremde ölen şehittir ve Allah azze ve celle yolunda şehit olan kimse de şehittir. Yani savaşırken cephede ölen şehittir.

Bu şekilde Efendimiz(s.a.v) şehitlerin biraz daha geniş bir kapsamda olduğunu, Cennabı Hakkın lutfunun da geniş olduğunu ifade ediyor. Şehitleri siz sadece cephede ölenini zannediyorsunuz? Öyle ise Ümmetimin şehitleri az olur, halbuki ümmetinden şehitlerin çok olmasını istiyor Efendimiz(s.a.v), Şehitlik mertebesi yüksek bir mertebe olduğu için pek çok insanın şehitlik mertebesine ulaşmasını istiyor.

Cenabı haktan kullarına şehitlik mertebesini lütfetmek istiyor, çünkü o merhametli lütfu bol olan rabbimizdir. Ebu Hureyre(r.a)’den nakl edildiğine göre, Efendimiz(s.a.v) birgün şöyle buyuruyor ashabına; Siz kimi şehit sayıyorsunuz? Kimler şehittir size göre. Ashabı Kiram “Ya Resulullah kimler Allah yolunda ölürse, savaşta cihad ederse onlar şehittir.” diyorlar. Resulullah Efendimiz(s.a.v) “O halde ümmetimin şehitleri az olur” diye buyurdular

Ashabı Kiram; Öyle ise kimdir onlar Ya Resulullah, Kimler Şehittir? diye soruyorlar. Ashabı Kiram sorduktan sonra Allah Resulu “Kim Allah yolunda öldürülürse o şehittir, tamam ilk sırada sizin dediğiniz Cihada şehit olan vardır. Vebadan, İshalden/Karın ağrısından ölen Şehittir, Boğulurken Ölen Şehittir, Deprremde ölen şehittir.” diye bu şekilde şehitleri belirtiyor Resulullah(s.a.v)

Bununla ilgili başka rivayetlerde var. Bunların bazısına şehitlerin 5 nevi olduğunu, bazıların 7, bazılarında ise 4,8,9 ve 11 olduğu gibi farklı sayılar var. Bu muhtelif sayılara bakılara rivayetler arasında tenakkuz olduğu iddia edilemez çünkü sayıların muhtelif oluşu Peygamber Efendimize gelen vahiye göredir. Efendimize bilgi geldikçe efendimiz haber veriyor, ona göre sayılarda farklılık oluyor. Efendimizin bilgisi yani vahiy artıkça ona göre efendimiz sayıyıda artırıyor.

Burada harp şehitlerinden başka vebadan, ishalden öelnler ile boğularak ve zelzeleden ölenlerinde şehit olduğunu haber vermektedir. Başka rivayetlerde ise yanarak ölenlerin, zatureden ölenlerin, hamile olarak ölenlerin, malı uğrunda öldürülenlerin de şehit oldukları bildirilmektedir. Malını müdafa ederken, ailesini evini canını müdafa ederken bir düşman saldırısına uğrayanların da şehit olduğu söylenilmektedir.

İslamda gerçek şehit kimdir?
İslamda gerçek şehit kimdir?

İslamda gerçek şehit kimdir?

Ulemaların düşüncelerine göre bu şekilde ölenlerin Şehit olarak sayılması çektikleri büyük acılara mukabil bir lütfü ihsandır. Onlar büyük acı ve korku ile vefat ettikleri için, yataklarında rahat bir şekilde vefat edenle aynı olmuyor. Cenabı hak onlara da lutfü ihsanda bulunuyor, çünkü hakikaten insanın başına gelen müsibetler müminlerin günahlarına kefaret oluyor ve derecesinin artmasına sebep oluyor.

Ayağına bir diken batması bile mümin için günahlara kefarettir, hatta kalbine bir sıkıntının, üzüntüsünün gelmesi, gam ve kederle biraz sıkıntı çekmesi bile müminin günahlarına kefaret olmasına yetiyor, bu Allahın müminlere verdiği bir lütuftur. Bu nedenle korku ve acı ile ölenlere de Rabbimiz büyük bir mükafat veriyor.

Harp meydanında ölenlerden başka Şehit hükmünde olanlar yıkanırlar ve cenaze namazları kılınır ama harp meydanında olup vefat edenler şehit sayılıyor ve cenazeleri yıkanmıyor. Aslında şehitler 3 kısma ayrılıyor; Dünya ve ahiret şehitleri, bunlar harpte öldürülenlerdir, hem dünyada şehit sayılıyor hemde ahirette şehit. Dünya ahkamı hakkında değilde yalnız ahiret hususunda şehit olanlar var.

Şehit Kimlere Denir? sorusunu soran ziyaretçilerimizin çoğu Hastalıkla öeln kişi şehit midir? sorusunuda soruyorlar işte onun da cevabını vermek açısından konuyu daha detaylı şekilde anlatıyoruz.

Dünyada normal hastalıktan öldüğü için şehit sayılmıyor ama ahirette şehit sayılır. Yalnız dünya ahkamı uğrunda şehit sayılanlar, bunlar ganimet aşıranlar ve harpten kaçarken öldürülenlerdir. Ganimetten daha paylaşılmadan devlet malından çalanlar, bütün müslümanların hak ve hukuku olanlardan çalıyor veya harpten kaçarken öldürülenler bunlarda dünyada şehit gibi görülüyor ama ahirette şehit olmuyorlar.

Bunlara da niyazi deniliyor, ne Şehit gitti ne gazi, pisi pisine gitti niyazi denildiği gibi türkçe de bunlarda görünüşte şehit gibi görülüyor herkes onlara şehit diyor bugünde olduğu gibi ama imanı nasıldır niyeti nedir? ne yaparken şehit olmuştur?

Bugün belki duyuyoruz, askerde nöbet tutarken Şehit oldu denilen bazı askerler var. Deniliyor ki nöbet yeri ıssız tenha bir yer olduğu için orada içki içiyor, bira içiyordu, sarhoş oluyor veya uykuya dalıyor, komutanın sözünü dinlemiyor uyuyor, o esnada şehit oluyor. Tabi böyle kusurlar sebebi ile Şehit olunca da, ölünce de dünyada bunlara şehit deniliyor oysa ahirete bunlara hiçbir şehitlik mertebesi verilmiyor.

Kısaca bu hadisi şeriflerden anlıyoruz ki yol üzerinde taş, diken gibi eziyet veren şeyleri kaldırmak bir fazilettir ve imanın en hafif dalı sayılmıştır. Yoldan bir dikenin atılması mukabilinde Allahu Teala hazretleri kuluna karşılığını veriyor ve onu affediyor, eğer böyle olursa bundan daha büyük hayır işlere ne kadar lutüfta bulunacağını düşünmek gerekir. Yani böyle küçük bir dikken için Allah afediyorsa daha büyük ameller için mükafatı da elbette büyük olacaktır.

Bugünkü makalemizde az çok Şehit Kimlere Denir? sorusunun cevabını vermeye çalıştık, yeni faydalı makaleler için sitemizi takipte kalabilirsiniz.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir