Allah İnsanı Neden Yarattı?

Allah İnsanı Neden Yarattı

Uzun bir makale olacak olan Allah insanı neden yarattı? makalememiz 3 Bölümden oluşup en ince detayına kadar konuyu anlatan bir yazı olacaktır, bu nedenle lütfen yazıdan en iyi şekilde anlamak için sonuna kadar okuyup, aklınıza takılan soruları da yorum kısmına yazın. Ki böylece yorumlar üzerinde konuşup tartışalım..

İlk insanlar olan Hazreti Adem ve Havva ebeveynlerimiz ile beraber dünyadaki imtihan başlamıştır. Ve o günden günümüze değin çeşitli kişiler tarafından her zaman  sorusu sorulmuştur. Bununla beraber ? soruları da her zaman sorulan sorular olmuştur. Bizler konuyu pek fazla uzatmadan bu imtihan konusunu başka bir makalemizde işleyeceğiz.

Ben Cinleri ve İnsanları yalnız beni tanıyıp kulluk etsinler diye yarattım.” Diye buyrulur Zariyat Suresinde. Dilimiz Türk dilidir, Türk dilinde danışıverelim o vakit. Kulluktan mana tapmaktır, Kul olanın nişanesi tapmaktır. Kime? Efendisine. Efendisi Kim? Kimin Kulu ise o..

Kul var ise Padişahta var, Kulluğun manası tapmaktır deriz, tapmanın manası ne ola ki? Madem ki Türk dilince söyleriz. Tapmak Nedir? Tapmak bilmektir, bulmaktır. Bilmeden tapma olur mu? İnsan bilmediğine tapar mı? Allah’a taptık, Allah’ı bildik. Niçin? Çünkü Allah’a kuluz. O vakit, bilinmek için yarattı.

Hadis-i Kutsi’de demez mi, “Ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi sevdim, o sebepten Varlığı var ettim, yarattım.” Bu bilme nice bir bilmedir? İşte bütün mesele bilmeyi bilmekte. Eserin içinde sanatkarı görmek.

Sanatkar bilinmeyi istemese idi, icra eder miydi? Bilici olan kim? İnsan. Muhatap kılmış kendine, değil mi ki hakikatin muhatabı İnsandır. O vakit İnsan deyip tek kelimede geçivermeyeceksin öyle. Hele bir bak onun macerasına.

İlkin çamur idi, çamur dediği ne ola ki, bir avuç toprak, bir avuç su. Sonra yedi deverandan geçti, ete kemiğe büründü. Bak hele çıktığı yola, vardığı menzile. Ne diye geldi de İnsanda durdu onca yolu? O’nu bilsin diye elbet. Padişahını bilsin, tanısın, O’na tapsın, O’na kul olsun diye. Ya O’nu bilende ne ola ki? Onu bilen kendini bilmez mi? Kendini bilen O’nu bilmez mi?

Allah İnsanı Neden Yarattı? makalemimizin devamında şimdi Dünyanın Yaratılışı hakkında biraz konuşalım.

?

Ne der? Nefsini bilen Rabbini bilir, Rabbini bilen nefsini bilir. Madem ki muhatap kıldı, yarattı, işte çamurdan İnsan suretine onca yolu kendini bilmesi, nefsini bilmesi, Rabbini bilmesi için yürütüverdi İnsanı.

Ve hepsini tek yaptı, bir hayvanat gibi kimi su dibinde, kimi yer altındai kimini de gökyüzünde yaratmadı. Gencelliyide bir yarattı, namlı hamluyuda, farsiyi de, arabiyi de, hinduyu da, yananı da ve diğer tüm kişileri. O sebep buyurmaz mı? Ya Eyuhhel Nas! 72 Kavme ulu nazarı ile bakmayanda olur muydu imdi? Kitabı inkar değilmi bu canlar? Sebeb? Çünkü İnsan kıldı, kendine muhattap kıldı..

Allah bizleri neden yaratmış
Allah bizleri neden yaratmış

Allah İnsanları Ne İçin Yaratmıştır?

1-) Allah

Allah açısından bir “Temel Soru” sorulmalıdır: oda Allan insanları ne için yarattı değil de “Allah Neden Yarattı? olmalıdır. Çünkü insanlık, aslında en büyük yaratılış değildir. Yani Allah’ın yapmış olduğu en büyük şeylerin başında insanlar gelmiyor, ğer Allah’ın büyüklüğü sorulacaksa(Haşa) ? sorusu en son sorulması gereken konu olmalıdır.

Allah İnsanı Neden Yarattı? Adlı makalemizde yine ayetlere yer vererek devam edelim.

Gerçekten de, göklerin ve yerin yaratılması insanlığın yaratılışından daha büyük, fakat insanlığın çoğunun farkında değil(Kuran 40:57)

İnsanın kompozisyonu, var oldukları evrenin yani dünyanın/gezegenlerin kompozisyonundan çok daha az karmaşıktır. Ancak, bu gerçeğe çok az insan yansıyor. İnsanoğlunun bu dünyadaki diğer yaratıklar üzerindeki belirgin üstünlüğü nedeniyle, insanın uzay yolculuğu ve bununla beraber gelişen teknolojik bilgilerinin sürekli gelişmesi, insanları her yaşta kibirli hale getirmiş ve kendisinin bu dünyadaki en büyük şey olduğunun düşüncesini oluşturur.

Tıpkı günümüzde azıcık bilgi ile entelektüel birikim elde eden kişilerin daha sonra kendilerini tutamayıp soluğu ateistlikte görecek kadar kibirli hale gelmeleridir. İnsanların inanılmaz keşiflerinin çoğunluğunun insana değil çevreye olduğu dikkati çekmektedir.

?

Allah insanları niçin yaratmıştır? sorusunu daha iyi bir şekilde aydınlatmak için konumuza devam edelim.. Şimdi Allah İnsanı Neden Yarattı? konusu için üst kısımda kaldığımız yerden devam edelim.

Dolayısı ile önemli adımlar atmış insanlar çabalarında, insanlardan ziyade yani faydalı olmaktan ziyade çoğunluk kariyer ve maddi dünya üzerinde çalışır. Yani bir icadı yapan kişinin bunu tüm insanlara faydalı bir araç haline getireyim düşüncesinden çok bunun bana getirisi ne olacak? Nasıl kazanabilirim düşüncesi oluşuyor ve eğer maddi tarafı olmasa bu tür araştırmalara giren kişilerin gerçekten az olduklarını bilmek gerekir.

En azından günümüzde bu durum böyledir. Örnek verecek olursak bir araç şirketi aracı oluştururken onun insanlığa olan faydasından çok kendisinin üzerinde kazancağı bütçeye odaklanmaktadır.

Bu Ayette de Allah, insanları bu dünyadaki gerçek konumuna geri getirir. İnsanlık, mucizevi kutsal yaratılıştan kaynaklanan varlığın sadece küçük bir parçasıdır. Ve bunca düzen arasında ufacık olan insanın kalkıp büyüklük taslaması, yaratıcısına karşı büyük bir nankörlük oluşturur. Bugün bir işyerinde çalışan kişi patronu için her türlü yalakalığı yapıp, gözüne girebilmesi için her türlü oyunlardan geçerken, kendisini yaratan Allaha karşı bu kadar nankör olması son derece üzücü ve vahim bir durumdur.

Allah insanları niçin yarattı
Allah insanları niçin yarattı

Allah İnsanı Neden Yarattı? Yazımızın İlk Bölümündeki 2 Başlık olan Yaratıcı ile devam edelim.

2-) Yaratıcı
Yaratılış temelde Yaratıcı olmanın ilahi özelliğinin sonucudur. Yaratmayan bir yaratıcı, terimlerle çelişki içeriyor. Bu, Allah’ın Yaratılışa ihtiyacı vardır demek değildir. Allah her türlü ihtiyacı ortadan kaldırır. O’na ihtiyacı olan yaratıklarıdır. Onun hiç kimseye, hiçbirşeye ihtiyacı yoktur.

Örneğin bir yazarın yazdıklarının büyüklüğü yazılarında belirginleştiğinde, ilahi yaratıcı özelliğin mükemmelliği de yaratılışta belirgindir. Gerçek anlamda yaratılış tek başına Allah’a özgüdür.

İnsanlar yaratma eylemini kendilerine atfetmelerine rağmen, yaptıkları sadece kendilerince ufacık şeylerdir ve asla gerçek değildir.İnsanoğlu, zaten varolanları – yalnızca Allah tarafından yaratılmış olanı – idare eder. Yani hiçbir insan Allah’ın isteği dışında hiçbirşeyi gerçekleştiremez.

Şuan bir arabanın icat edilmesini örnek vereceksek, eğer Allah istemediği sürece hiç kimse kalkıp bir aracın motorunu dahi icat edemez. İnsanlığın 2000 Bin yıldan fazla sonra kalkıp araçları icat etmesi de bunun göstergesidir. Eğer Allah dileseydi ilk günde bunu oluşturabilirdi. Ayrıca Bir masa ağaçlardan gelen ahşaptan yapılmış ve kayadan çıkan metalden yapılan çiviler ve vidalar ile bir arada tutuluyor. İnsanlar ağaçları veya kayaları yapmadı. Aslında, tüm insan yaratıkları, insanların yapamadığı temel öğelere kadar izlenebilir.

Hatta sanatçı bile gördüklerine dayalı tasarımlar üretiyor. Yani yine aynı yere geliyoruz, bir insan kendini ne kadar büyük görmüş olursa olsun, yaptığı icatlar ne kadar çağ açacak icatlar olursa olsun yine yaptığı her şey yani yaptığı şeylerin malzemeleri Allahın yarattıklarından ibarettir. Hiçkimse Allah’ın yaratıkları dışında bir kibrit çubuğunu dahi icat edemez.

Duyular tarafından neyin algılanmadığını hayal etmek mümkün değildir. Böylece, sanatçının tüm düşünceleri, zaten yaratılmış olan şey üzerine düşünmektir. Yalnız Allah, hiçbir şeyden kurmaz. Bu temel gerçektir ve hala bazıları tarafından anlaşılmaz. Allah’ın hiçbir şeyi nasıl yaratamayacağını kavrayamayan bazı eski ve modern filozoflar, yaratılan dünyanın ve içeriğinin aslında hepsi de Allah’ın bir parçası olduğunu iddia ettiler.

Yani, onlara göre, Tanrı kendisinin bir parçasını aldı ve evren yaptı. Bu sonuç, Tanrı’yı ​​insana kıyasla, yalnızca var olanı değiştirerek ‘yaratabilir’. Bununla birlikte, Tanrı, insanların kısıtlamalarını verecek olan bu tür kıyaslamaları reddeder.

Allah İnsanı Neden Yarattı?Makalemizi şimdi bir diğer ayet ile örnekler verelim.

“O’nun benzeri hiçbir şey yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.(Kuran-ı Kerim 42:11)”

Böylece, yaratma eylemi, Yaratıcı olmak ilahi özelliğinin bir sonucudur. Allaah, insanoğluna her şeyin kendisine ait olduğunu vurgulamak için son vahiy(Kuran-ı Kerim) boyunca çeşitli âyetlerde Kendisini Yaratıcı olarak tanımlar.

“Allah her şeyin yaratıcısıdır. O, her şeye vekîldir.(Kuranı Kerim 39:62)”
“Halbuki sizi ve yaptıklarınızı Allah yarattı.(Kuran-ı Kerim 37:96)”

İnsan, hiçbir şeyin bu evrende Allah’ın izni olmadan gerçekleşmediğini anlamalıdır. Kötülükten korunmak için veya Allah dışındaki herhangi bir kaynaktan iyilik kazanmaya çalışmak büyük bir hatadır. Günümüzdeki Ateistlerin genelide bu hataya düşmektedirler.

Çevremde edindiğim tecrübelere göre ateistlerin genelinin düşündüğü şey budur “Eğer ben iyi isem, vicdanım iyi ise bir yaratıcıya gerek yoktur.” düşüncesi ateistler arasında baskındır. Yani Allah dışında iyiliği vicdanlarında arıyorlar, oysa gerçek iyiliğin sadece Allah’ın kanunlarında olduğunu bilmezler.

Akrabaya yardım, insanlara hoşgörü gibi herşeyin Allahın belirtiği kurallardan geçtiğini bilmek gerekir. Cehaletten ötürü, birçok kişi talihsizliği önlemeye ve çeşitli takılar ve tılsımlar, astroloji, el falcılığı vb. Yoluyla çeşitli şanslar kazanmaya çalışmaktadır. Sonuç olarak, Kuran’da Tanrı insana kötülerden Allah’a sığınmak için insanları bilgilendirir:

De ki: karanlığı yarıp sabâhı ortaya çıkaran Rabbime sığınırım: Yarattığı şeylerin şerrinden…(Kur’an-ı Kerim 113:1-2)

ALLAH, kötü değildir; O iyi. O, bu kabiliyete verdiği varlıkların kötülüğünün veya iyiliğinin yapılabileceği bir dünya yarattı. Bununla birlikte, Tanrı’nın izniyle bu dünyada kötülük ya da iyilik gerçekleşemez. Hadisi Şerifte de geçtği gibi dünya birer tarla gibidir kim ne ekerse onu biçecektir, Allah akıl ve basiret vermiş bunu iyi veya kötüye kullanmasını da serbest kılmıştır. Bu nedenle yardım ve koruma için Allah’ın yanısıra başkalarına yönelmek de anlamsızdır. Allah İnsanı Neden Yarattı? Makalemizi şimdi ayet ve hadisler çerçevesinde ilk bölümde son verelim.

Allah’ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez.” (Kur’an-ı Kerim)

Hazreti Muhammed’in(s.a.v), herşeyin Allah’ın rahmet ve nimetleri içinde olduğunu belirten şu Hadisi Şerifle sözü bitirelim:

Sen Allah’ın emir ve yasaklarına riayet et ki, O’nun yardım ve inayetini daima yanında bulasın. Bir şey isteyeceğin zaman Allah’tan iste. Bir yardım di­leyeceğin zaman Allah’tan yardım dile. Ve şunu da bil ki, bir konuda yardım et­mek maksadıyla bütün millet bir araya gelse, Allah’ın senin için takdir etmiş ol­duğundan öte bir yardımda bulunamazlar.

Sana zarar vermek maksadıyla hepsi bir araya gelseler, yine Allah’ın senin hakkında takdir ettiğinden öte bir zarar veremezler. Kalemler kaldırılmış, sahifeler kurumuştur [Meydana gelecek her şey, önceden tespit ve takdir olunmuştur]“( Tirmizî )

Allah İnsanı Neden Yarattı? Makalemizin ilk bölümünü böylece bitirmiş olduk, dediğimiz gibi 3 bölümden oluşacak olan Allah İnsanı Neden Yarattı? Makalemizin 2. Bölümü “İlahi Merhamet ve Adalet” Konusu ile Devam Edecektir…

 

allahın insanlara şartlar.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir